Fräsets årsmöte den 21 oktober 2020 kommer hållas digitalt. 

Med anledning av den snabba ökningen av smittspridningen av COVID-19 har Folkhälsomyndigheten tillsammans med Länsstyrelsen i Uppsala län fattat beslut om föreskrifter och allmänna råd som innebär en stark avrådan av deltagande i fysiska sociala evenemang fr.o.m dagens datum.

Fräsets styrelse har utifrån detta beslutat att Fräsets årsmöte den 21 oktober 2020 enbart kommer att hållas digitalt på tidigare utlyst teamslänk.

Vi tycker det är trist att behöva göra denna ändring med så kort varsel in på mötet men det är av största vikt att vi följer myndighetens föreskrifter.

Mötet kommer som tidigare utlysts öppna kl. 19.00 men det finns möjlighet att ansluta sig från 18.45. Vid frågor och support kontakta Benjamin på 070-746 85 42 från kl 18.00

Direkt till

Uppfödarsidor

Hitta kontaktinfo till klubbens uppfödare och vart du skickar kullregistreringar här. Här finns också aktuella annonser för kattungar, avelshanar och eventuella omplaceringar av katter.

Utställning

På utställningssidan hittar du all tänkbar information om vår egen utställning, såsom inbjudan, resultat från tidigare år och sponsorer. Här finns också information om hur du anmäler till utställning.

 Resultat 2020

Årsmöte 2020

KALLELSE TILL ORDINARIE ÅRSMÖTE I FRÄSETS KATTKLUBB

ONSDAGEN DEN 21 OKTOBER KL 18:00

LOKAL, aulan i Nyby Servicehus, Leopoldsgatan 5 i Uppsala

 Mat kommer att serveras kl 18:00, önskas mat meddela Jan senast 7 oktober via e-post kungsdal202@gmail.com, ange i mailet hur många som önskar äta samt ev matallergier.

 Möjligheter till att delta online kommer att finnas via Teams. Förutsättningar för online deltagande är att du är synlig via kamerautrustning. Länken kommer att skickas ut i samband med att årsmöteshandlingarna skickas ut två veckor innan årsmötet. 

Om du behöver kontakta oss

Har du frågor och vet inte riktigt vart du ska vända dig?
Här kan du kontakta klubben. Inga frågor är för små eller stora. 

8 + 2 =