Klubben – det praktiska

Här hittar du information om hur du blir medlem, vilka som är med i vår styrelse, våra stadgar och vart du skickar papper för att registrera kullar & anmäla dig och din katt till utställning.

Klubbens målsättning är:
· Att öka kattens status
· Motverka missförhållanden inom katthållning och djurplågeri
· Kontinuerligt skapande av goda förutsättningar för katten, kattägaren och kattsporten
· Informera och ge kunskap om katten till allmänheten
Klubben samarbetar med likasinnade klubbar samt verkar för att främja Sveraks syften.

Planerade medlemsaktiviteter 2024

Prisrum & kokardtillverkning

Hej alla Medlemmar i Fräsets kattklubb.
Den 12 maj klockan 11 samlas vi i Leopolds servicehus för att göra klart det sista till prisrummet (kokarder, medaljer och pokaler).
Det är viktigt att vi blir klar nu så vi kan beställa det som saknas i tid och att det blir rätt mängd.
Klubben bjuder på lunch och fika därefter,
Välkomna!

Årsmöte 2024

Årsmötet kommer ske under hösten.

 

Bli medlem i Fräsets Kattklubb

Fräsets kattklubb har sitt säte i Uppsala. Vi har medlemmar i hela landet . Fräset är en SVERAK ansluten klubb, vilket är en förkortning av Sveriges Kattklubbars Riksförbund. SVERAK i sin tur består av ca 50 anslutna klubbar med geografisk spridning i Sverige.

Att höja kattens status är för oss en självklarhet och för att försöka nå så långt som möjligt är vi med och stöttar föreningen Samvetet som är en ideell förening med bas i Uppsala som tar hand om och omplacerar katter som varit/är oönskade av en eller annan anledning.

 

Fräset är en förening med intention att vara en aktiv förening.
Huvudmedlem (normalmedlemsskap) kostar 330 kr och då ingår tidningen Våra Katter från SVERAK 6 nr/år. Medlemskapet gäller för kalenderår, om avgiften betalas efter 1 oktober, räknas även avgiften för nästa år som erlagd.
Familjemedlem betalar 100 kr
Stödmedlemmar betalar 100 kr – som också vill vara med i klubben eller du som är huvudmedlem i någon annan SVERAK-ansluten klubb (uppge vilken vid inbetalning).

Bankgiro 786-1347

Swish 123 417 86 38

Huvudmedlem som överlåter katt kan bjuda in den som tar emot katten gratis för innevarade år under förutsättning att mottagaren inte har varit eller är medlem i annan kattklubb det senaste året. Skicka kopia på överlåteseblankett till kassören.

När du betalat in så fyll i och skicka ett mail till christina@fraset.se med ditt namn, adress, telefonnummer, och eventuellt stamnamn.

Utställning- och avelssekreterare

Anmäla till utställning

Gå direkt till Mina Katter på SVERAK för att anmäla online.
Om du är osäker på ditt medlemsnummer – kontakta utställningssekreteraren. 

Klubbens utställningssekreterare är

Irene Eek Magnusson
Hägersborgsvägen 8
723 55 Västerås

 

Avelssekreterare

Hit skickar du kullregistrering, stamnamnsansökan och ställer alla frågor du har kring avel. 

Här finns SVERAKs information om registrering av kattkull. 

Behöver du komma i kontakt med vår avelssekreterare når du henne på:

Irene Eek Magnusson
Hägersborgsvägen 8
723 55 Västerås

 

 

Anmälan när inte Mina Katter fungerar:

Anmälan till utställning görs helst på den nya blanketten från SVERAK för katter under registrering eller anmälan till utländska utställningar.
Den går att ladda ner som pdf eller Word direkt från Sveraks sida, eller så tar ni den som PDF härifrån

SAMTLIGA utställningsanmälningar ska vara tillhanda senast 
TRE (3)
 dagar före sista ordinarie anmälningsdag. 

Vill ni skicka utställningsanmälan per mail måste ni först fylla i och skicka in en fullmakt till utställningssekreteraren.
Ladda hem fullmakten här! 

Fräsets styrelse

N

Ordförande

Catharina Molin
catharina@fraset.se

N

Vice ordförande

Avels- & utställningssekreterare
Iréne Eek-Magnusson
irene@fraset.se

N

Kassör

Christina Dreifaldt
christina@fraset.se

N

Sekreterare

Hälsa/Utbildning
Ulrika Hermansson
ulrika@fraset.se

N

Ledamot

Webmaster
Jenny Ericsson
jenny@fraset.se

N

Ledamot

Anna Hauffman
anna@fraset.se

N

Ledamot

Medlemsaktiviteter
Jan Sjögren
jan@fraset.se

N

Suppleant

Milla Emrén
milla@fraset.se

N

Suppelant

Susanne Svelander
susanne@fraset.se

N

Revisor

Christoffer Stenvall
revisor@fraset.se

Valberedningen

N

Sammankallande

Mariann Karlsson
Bernice Skytt
Jan Eriksson
valberedning@fraset.se